برش ورق

برش

انواع مختلف برش ورق مموجود است که با بهترین قیمت و بهترین روش به وسیله پارسایان صورت می گیرد .

معیارهایی برای برش ورق

ضخامت

کمتر از ۲ میلی متر : لیزر

کمتر از ۳ میلی متر: لیزر و پلاسما

کمتر از ۶ میلی متر : لیزر ، پلاسما و واترجت

بیش از ۵۰ میلی متر : هواگاز و واترجت

بیشتر از ۲۰۰ میلی متر : هواگاز

برش ورق

دقت و کیفیت

اگر کیفیت چندان حائز اهمیت نمی باشد برش با پلاسما روش مناسبی می باشد.

اگر عدم آسیب ناشی از حرارت حائز اهمیت استروش مناسب واترجت می باشد.

 

خرید ورقه

نمونه ای ورق  و برش آن برای مشتری را در فیلم زیر مشاهده کنید.برای خرید هر گونه ورق و اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید .

فهرست