شیرآلات

شیر در صنعت جهت قطع و وصل کردن یا کنترل جریان سیال کاربرد دارد لذا متناسب با هر هرکاربرد شیر مخصوص آن نیز طراحی و ساخته شده است که این تناسب بسته به نوع سیال، نوع بهره برداری از شیر و روش باز و بسته شدن وکانال جریان می باشد. پرکاربردترین شیرها در صنایع مختلف...
فهرست