ژنراتور بنزینی

دستگاهی است که برخلاف الکتروموتور که جریان الکتریکی را به جریان مکانیکی تبدیل می کند در واقع عامل تبدیل جریانمکانیکی به جریان الکتریکی می باشد.بیشترین مورد مصرف ژنراتور در مراکزی است که با قطعی برق مواجه هستند همچنین در مکان هایی که برق ندارند به عنوان عامل تولید دائم برق مورد استفاده قرار می گیرند.بزرگترین...
فهرست