محصولات

آب ژاول چیست آب ژاول به فرمول شيميايي اين نوع ماده Naocl سديم هيپوكلريت است. ماده اي سمي است بوي بسيار تندي را دارا مي باشد و به رنگ زرد است. به فرمول شيميايي: Cl۲ + NaOH ----> NaClO + NaCl + H۲O گاز كلر اگر با رطوبت تركيب شود و با هر فلز ديگري باعث خوردگي آن مي شود و داراي اين نوع ويژگي است.البته آب ژوال با نام تجاري وايتكس به بازار عرضه مي شود با خاصيت سفيدكنندگي...
فهرست